Ceník služeb

Služby pojišťovacího makléře

Činnost pojišťovacího agenta placeno pojišťovnou!
Poradenství a vyhodnocení rizik dle dohody

Likvidace pojistných událostí

ŠKODY NA ŽIVOTĚ, ZDRAVÍ, MAJETKU, VOZIDLE A „POVINNÉ RUČENÍ“

Škody do 100.000,- Kč 10% z vyplacené částky
Škody od 100.001,- Kč a více 15% z vyplacené částky

ŠKODY Z ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU TŘETÍM OSOBÁM

Jednotná sazba 10% z vyplacené částky

SLUŽBY SPOJENÉ S ROZHODČÍM SOUDEM

Účast na jednodenním semináři (4 hodiny) 1.000,- Kč
Poradenská činnost v oblasti rozhodčího řízení dle dohody

Pohledávky

Smluvní provize se stanovuje individuálně na základě dohody. Výše provize je určována z pravidla dle stáří pohledávky, složitosti případu, podle její výše, zda se jedná o soudní nebo mimosoudní vymáhání, zda jde o jednorázovou akci či dlouhodobou spolupráci apod.

(Výše uvedené ceny jsou bez DPH)